• Správná volba advokáta Vám zajistí klid a bezpečí pro Vaše podnikání! 

Price

*** English version ***

Odměna advokáta za poskytované právní služby je obvykle stanovena dohodou mezi advokátem a klientem, tzv. smluvní odměna. Není-li odměna mezi klientem a advokátem sjednána dohodou, řídí se výše mimosmluvní odměny vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměně advokátů a náhradách advokátů za poskytování služeb (advokátní tarif).

Znění advokátního tarifu dostupné z VYHLÁŠKY Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. ze dne 4. června 1996.

Spolu s předloženými způsoby řešení jednotlivých případů budete vždy přesně informováni o způsobu určení výše odměny advokáta i o dalších nezbytných výdajích spojených s poskytováním právních služeb. Jakákoliv okolnost, která by mohla zapříčinit další navýšení Vašich výdajů s Vámi bude předem konzultována.

Odměna za právní služby může být sjednaná jako:

  • Časová odměna: Výsledná odměna je násobkem hodinové sazby a počtu časových jednotek (obvykle čtvrthodina nebo hodina), které advokát potřebuje k vykonání dané právní služby.
    Časovou odměnu lze podle konkrétních podmínek daného případu omezit maximální konečnou částkou.
  • Pevná odměna: Výsledná odměna je sjednána předem za kompletní vyřízení věci bez ohledu na čas strávený na poskytnutí právní služby.
  • Paušální odměna: Tento typ odměny se stanovuje pevnou částkou za určité opakující se časové období; odměna pokrývá poskytování právních služeb v předem dohodnutém rozsahu v jedné konkrétní záležitosti nebo ve více záležitostech a je placena pravidelně.
    Paušální odměna je vhodná pro klienty – nejčastěji právnické osoby, kterým jsou pravidelně poskytovány právní služby v určitém stabilním rozsahu.
  • Úkonová odměna: Výsledná odměna je násobkem odměna za každý úkon právní služby a počtu úkonů právní služby učiněných advokátem v konkrétní věci.
  • Odměna podle hodnoty věci, která je předmětem poskytované právní služby
  • Podílová odměna: Výsledná odměna závisí na výsledku (úspěchu ve věci).