• Správná volba advokáta Vám zajistí klid a bezpečí pro Vaše podnikání! 

Osobní údaje

*** English version ***
  • Právní poradenství v oblasti zpracování osobních údajů, včetně posouzení, zda se jedná o zpracování osobních údajů, na které se nevztahuje oznamovací povinnost, nebo zda se jedná o zpracování, ke kterému není vyžadován souhlas subjektu osobních údajů
  • Příprava souhlasu subjektu osobních údajů se zpracováním osobních údajů a poradenství při plnění informační povinnosti vůči subjektu osobních údajů
  • Právní asistence při registraci správců osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů
  • Zastupování v řízení před Úřadem pro ochranu osobních údajů, včetně případných navazujících řízení ve správním soudnictví