• Správná volba advokáta Vám zajistí klid a bezpečí pro Vaše podnikání! 

Family law

*** English version ***
 • Právní poradenství v oblasti společného jmění manželů a jeho správy, včetně úpravy budoucích majetkových vztahů před uzavření manželství (vyhrazení vzniku společného jmění manželství ke dni zániku manželství a tzv. předmanželské smlouvy)
 • Právní poradenství týkající se problematiky modifikace společného jmění manželů (smluvní rozšíření a zúžení rozsahu společného jmění manželů a smluvní úprava správy společného jmění manželů)
 • Zastupování v soudním řízení o zúžení společného jmění manželů až na věci tvořící obvyklé vybavení domácnosti
 • Úprava vypořádání zaniklé části společného jmění manželů v souvislosti se zúžením společného jmění manželů na základě smlouvy nebo rozhodnutím soudu
 • Úprava smluvních vztahů mezi manžely a smluvních vztahů mezi manželi a třetími osobami
 • Právní poradenství a zastupování v řízení o rozvodu manželství, včetně aktivní účasti při jednání o vypořádání vzájemných majetkových vztahů, práv a povinností společného bydlení a případné vyživovací povinnosti pro dobu po rozvodu u tzv. nesporného rozvodu (rozvodu dohodou)
 • Právní poradenství v oblasti vypořádání společného jmění manželů v rámci rozvodového řízení
 • Právní pomoc v oblasti práv a povinností k nezletilým dětem, včetně problematiky výchovy nezletilého dítěte a úpravy styku s dítětem (svěření dítěte do výchovy jednoho z rodičů, střídavá péče obou rodičů, společná výchova obou rodičů)
 • Právní poradenství v oblasti problematiky rodičovské zodpovědnosti, včetně problematiky výchovných opatření
 • Právní poradenství v oblasti určení a popření otcovství
 • Právní poradenství v oblasti osvojení, poručenství, opatrovnictví a pěstounské péče
 • Právní poradenství týkající se vyživovací povinnosti (rodičů a dětí, mezi ostatními příbuznými, mezi manžely, výživné rozvedeného manžela a příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce)
 • Právní poradenství v oblasti problematiky registrovaného partnerství