• Správná volba advokáta Vám zajistí klid a bezpečí pro Vaše podnikání! 

Obchodní právo

*** English version ***
 • Právní poradenství v oblasti problematiky firemního práva, včetně právních sporů týkajících se porušení práva na ochranu obchodní firmy
 • Právní poradenství v oblasti práva na ochranu proti nekalé soutěži
 • Právní poradenství v oblasti fúzí a akvizic, včetně zajištění právního auditu (due diligence) a přípravy a vyjednání smluvní transakční dokumentace
 • Komplexní právní poradenství v oblasti obchodněprávních závazkových vztahů, včetně kontroly smluvní dokumentace a konzultace obchodních záměrů klienta
 • Vyjednávání a příprava obchodněprávních smluv, a to jak smluv atypických tak i smluv vzorových, včetně přípravy všeobecných obchodních podmínek
 • Právní poradenství v oblasti dispozice s podnikem (smlouvy o prodeji podniku, smlouvy o nájmu podniku, smlouvy o zřízení zástavního práva k podniku)
 • Právní poradenství v oblasti zajišťovacích institutů (smluvní pokuta, ručitelské závazky, uznání dluhu, zřízení zástavního práva, zadržovací právo, dohoda o srážkách ze mzdy, jistota, uznání dluhu, zajištění převodem práva nebo postoupením pohledávky)
 • Analýza právních problémů, včetně vypracování právních rozborů ve všech oborech obchodního práva
 • Právní posouzení případu a podkladů před zahájením soudního sporu a zvolení vhodné strategie vedení sporu
 • Zastupování klientů v obchodněprávních sporech, včetně řízení exekučního a úpadkového a řízení před rozhodčími orgány (ochrana věřitele i dlužníka, excindační a odpůrčí žaloby, žaloby na neplatnost právního úkonu)
 • Aktivní účast na jednání o mimosoudním řešení sporů
 • Správa a vymáhání pohledávek
 • Právní poradenství v oblasti práva cenných papírů, včetně problematiky směnečného práva a zastupování v řízení o námitkách proti směnečnému platebnímu rozkazu