• Správná volba advokáta Vám zajistí klid a bezpečí pro Vaše podnikání! 

Profile

*** English version ***

Taťána Kolářová je advokátkou zapsanou v seznamu advokátů České advokátní komory.

Taťána je specialistkou na občanské i obchodní právo včetně práva smluvního, dědické právo, rodinné právo, právo nemovitostí, pracovní právo, insolvenční právo, právo cenných papírů, správní právo, právo ochranných známek, živnostenské právo a problematiku ochrany osobních údajů, vždy včetně mezinárodního prvku.

Nejvíce si však Taťána cení zkušenosti poskytovat právní služby napříč všemi obory práva, tzv. generální praxe, která jí umožňuje uchopit každý řešený případ komplexně s přihlédnutím k jeho dalším souvislostem. Během své dosavadní praxe získala Taťána rovněž cenné zkušenosti se zastupováním klientů v soudním i správním řízení, jakož i při uzavírání smluv podnikatelské i soukromé povahy.

Taťána vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. V rámci studia oboru filologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně se zaměřila rovněž na studium finského jazyka. Před zahájením studia na vysoké škole (v roce 2000) se Taťána zúčastnila studentského výměnného pobytu v Japonsku.

Ještě po dobu svého studia se Taťána seznámila s chodem velké nadnárodní společnosti, soudu, exekutorského úřadu i státního zastupitelství, a to působením na právním oddělení společnosti AGC Flat Glass Czech a.s., člen skupiny AGC Group (dříve Glaverbel Czech a.s., člen skupiny Glaverbel), na Exekutorském úřadě Brno – město Mgr. Ing. Josefa Cingroše a Exekutorském úřadě Praha 3 JUDr. Ingrid Švecové a dále na Oddělení drogové kriminality Městského státního zastupitelství Brno.

Před otevřením vlastní kanceláře, působila Taťána v advokátní kanceláři HKDW Legal s.r.o. (dříve Hrazdira Kalužík Douděra Wenzl v.o.s.) a renomované pražské kanceláři ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s.r.o.

Taťána poskytuje právní služby v českém, anglickém a německém jazyce.