• Správná volba advokáta Vám zajistí klid a bezpečí pro Vaše podnikání! 

Link

*** Deutsche version *** Užitečné odkazy na veřejně přístupné rejstříky:

Obchodní rejstřík
Obchodný register Slovenskej republiky
Živnostenský rejstřík
ARES (Administrativní registr obchodních subjektů)
Registr plátců DPH
Systém VIES (ověřování platnosti DIČ v jednotlivých členských státech EU)
Katastr nemovitostí
Centrální registr exekucí
Portál dražeb Exekutorské komory České republiky
ISIR (Insolvenční rejstřík)
Evidence úpadců

Odkazy na prameny práva:

Sbírka zákonů a sbírka mezinárodních smluv
Databáze slovenských právních předpisů, případně www.jaspi.sk
Databáze komunitárního práva
Dokumenty OSN

Odkazy na profesní komory:

Česká advokátní komora
Notářská komora České republiky
Exekutorská komora České republiky
Komora auditorů České republiky
Komora daňových poradců
Komora soudních tlumočníků České republiky
Komora soudních znalců České republiky
Česká lékařská komora
Česká stomatologická komora

Ústřední orgány a ministerstva:

Kancelář prezidenta České republiky
Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
Senát Parlamentu České republiky
Úřad vlády České republiky
Ministerstvo dopravy
Ministerstvo financí
Ministerstvo kultury
Ministerstvo obrany
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo spravedlnosti
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo vnitra
Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo životního prostředí

Další ústřední orgány státní správy:

Česká obchodní inspekce
Český telekomunikační úřad
Český úřad zeměměřický a katastrální
Energetický regulační úřad
Nejvyšší kontrolní úřad
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Úřad pro ochranu osobních údajů
Úřad průmyslového vlastnictví
Veřejný ochránce práv