• Správná volba advokáta Vám zajistí klid a bezpečí pro Vaše podnikání! 

Právo duševního vlastnictví

*** Deutsche version ***
  • Právní poradenství v oblasti autorského práva, včetně přípravy smluvní dokumentace (licenční smlouvy, smlouvy o dílo) a zastupování klientů ve sporech týkajících se porušení práv duševního vlastnictví
  • Právní poradenství v oblasti problematiky ochranných známek registrovaných u Úřadu průmyslového vlastnictví, ochranných známek Společenství registrovaných u Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) v Alicante a mezinárodních ochranných známek přihlášených u Mezinárodního úřadu Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) v Ženevě
  • Právní poradenství týkající se ochrany ostatních práv průmyslového vlastnictví
  • Právní poradenství v oblasti práva proti nekalé soutěži a tzv. doménových sporů